Babočka bodláková  Babôčka bodliaková 
Vanessa cardui

Babočka bodláková

Babôčka bodliaková

Vanessa cardui

Žije po celé Evropě, u nás ji potkáváme od dubna do listopadu ve stepích, na květnatých loukách, na polích i při okrajích lesů. Je to tažný druh. Na jaře k nám přilétají motýli z jižní Evropy a ze severní Afriky, přes léto u nás zplodí jednu až několik generací, na podzim se část motýlů opět vrací do Středomoří. Housenky žijí na bodláku a pcháči.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/