Babočka osiková  Babôčka osiková 
Nymphalis antiopa

Babočka osiková

Babôčka osiková

Nymphalis antiopa

Žlutý lem na křídlech ji výrazně odlišuje od všech ostatních motýlů. U mladých jedinců je svítivý, u starších bledne. Jedince, kteří úspěšně přečkali zimu, můžeme potkat už v březnu. Housenky žijí v červnu a červenci na listech topolů, vrb, bříz a jilmů, kde se také kuklí. Během roku se líhne jen jedna generace, vyletuje v červenci a žijí až do konce května dalšího roku.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/