Babočka síťkovaná  Babôčka sieťkovaná 
Araschnia levana

Babočka síťkovaná

Babôčka sieťkovaná

Araschnia levana

Donedávna byla dosti vzácným druhem, nyní je rozšířená téměř všude. Vytváří dvě až tři generace, které se výrazně liší zbarvením. Létá od časného jara až do pozdního podzimu. Housenky žijí na kopřivách. Jsou černé, na hlavě mají růžky, na těle trny. Při vyrušení padají z listů na zem. Žijí až do období před kuklením hromadně, přezimující stadium je kukla.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/