Batolec červený  Dúhovec menší 
Apatura ilia

Batolec červený

Dúhovec menší

Apatura ilia

Okouzlující krasavec, jehož křídla mění barvu podle toho, z jakého úhlu se díváme. Podobný jev lze vidět u jeho příbuzného, batolce duhového (Apatura iris). Není moc hojný. Jediná generace létá od června do srpna. Housenky se živí na topolech a vrbách, kde i přezimují. Mladí samci sají v pozdním dopoledni minerály z bahna, exkrementů, hnijících organických látek i z lidského potu. Druh je rozšířený v teplých oblastech nížin a středních poloh s lesy nebo alespoň s porosty stromů podél vodních toků.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/