Bělásek řepkový  Mlynárik repkový 
Pieris napi

Bělásek řepkový

Mlynárik repkový

Pieris napi

Obývá otevřenou krajinu, světlé lesy, mýtiny a okolí lesních potoků. Obvykle vytváří dvě generace: od května do června a od července do srpna. V teplých letech se rodí v září třetí generace. Housenky se živí na planých brukvovitých rostlinách, na rezedě, řeřišnici, huseníku aj., ale také na pěstovaných - brukvi, hořčici a dalších. Je velmi podobný běláskovi zelnému a běláskovi řepovému.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/