Bělásek zelný  Mlynárik kapustový 
Pieris brassicae

Bělásek zelný

Mlynárik kapustový

Pieris brassicae

Je velmi hojný. Létá od časného jara do pozdního podzimu, líhnou se dvě generace ročně. Žije na loukách, zahradách a všude, kde se pěstuje zelenina. Dokáže přelétávat na značné vzdálenosti, překonává i vysoké hory. Housenky ožírají nejraději brukvovité rostliny, v zahradách kedluben, ředkev, květák, brokolici, zelí. Jejich počet značně omezuje parazitický lumčík žlutonohý, který klade vajíčka do housenek běláska. Z vajíček se vylíhnou larvy, které vyžírají housenky běláska zevnitř.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/