Brána do nebe - milostné drama podle skutečnosti

Brána do nebe - milostné drama podle skutečnosti

Eva Neuschlová

Poprvé zveřejněné soukromé dopisy

Podle vzpomínek své matky, odbojářky a válečné veteránky, napsala Eva Neuschlová z Brna pozoruhodný text, současně dokument i román podle skutečného příběhu své matky.

Vyprávění mladičké dívky začíná koncem třicátých let minulého století. Plasticky popisuje tehdejší život Brna z pohledu Milady, chudé dcerky milujících rodičů. Dívka se na prahu své plnoletosti zamiluje - dost neobyčejně. Už v tomto raném věku se potkává s rasismem v řadě jeho odporných podob. Neopouští však svého židovského přítele, a to ani když je uvězněn. Po nějaké době je Julius se svými kamarády přeložen z tábora Terezín na práci do dolu Kukla v Oslavanech, což Miladě umožní opětovné setkávání a společný ilegální boj. Napínavé drama je plné romantického vztahu i zapeklitých situací, odvahy až drzosti vůči německým okupantům.

Část děje se odehrává na Valašsku, v oblasti Velkých a Malých Karlovic.

Záštitu nad vydáním knihy poskytli hejtman Jihomoravského kraje a primátorka města Brna, finančně přispěly Nadační fond obětem holocaustu (z dotace Ministerstva kultury ČR), městská část Brno-střed, město Brno a spolek SOLITON-team.

Vyjímáme z recenze PhDr. Jiiřiny Veselé: "Jsou bezesporu literární díla formálně vybroušenější i stylisticky vybranější. Přesto ale nedosáhnou stejného účinku, jaký se daří Bráně do nebe Evy Neuschlové. Největší přínos jejího příběhu totiž tvoří autentičnost a přesvědčivost, o nichž se mnohým zkušenějším literátům může jen zdát.

Autorčina matka Milada Gramerová je hlavní hrdinkou příběhu. Vstupuje do něj v roce 1932 jako devítileté děvčátko, poprvé přijíždějící na prázdniny do Brna, které se o dva roky později stane domovem celé rodiny. Na jeho konci stojí dospělá, zocelená žena, která prokázala sílu čelit válečným hrůzám a zapojit se neohroženě do odboje.

Právě první, vroucí a čistý cit mezi dospívající Miladou a židovským chlapcem Juliem Löwenrosenem prostupuje dějem ohraničeným roky 1938 až 45 v kulisách protektorátu jako červená nit. I když je Julius vzhledem ke svému původu v roce 1942 internován spolu s ostatními blízkými do Terezína, Milada s ním, ani s jeho přáteli nepřerušuje kontakt. Stále více se zapojuje od odbojové činnosti.

Nejsilnější je příběh v okamžicích, kdy hlavní hrdinka sebekriticky popisuje své mladistvé uvažování, rozjívenost, rozmary a záchvaty nespolehlivosti, pochopitelné u slečny jejího věku, které se však vzhledem k válečným hrůzám rychle přetavují v sebekázeň, uvědomělost a odvahu k činům.

Dobové reálie ve spojení s osobní linií dodávají příběhu na plastičnosti. Neméně důležitým prvkem je rovněž bohatý poznámkový aparát, který umožní v propojení s osobní rovinou lépe pochopit zrůdnost nacistické mašinerie a Hitlerovy ideologie."

Kniha obsahuje také album fotografií z let 1942 a 1943, množství dopisů s kresbami i plánky dolu Kukla, které psal Julius milé, dopisnice z koncentračních táborů a další dobové doklady uchovávané v domácím archivu již 77 let a nyní poprvé zpřístupněné veřejnosti.

Podle slibu, který dívka Juliovi a jeho kamarádům ve válce dala, popisuje ve svém vyprávění jejich osudy, nezdolný vzdor proti okupaci, sabotáže, naděje, touhy, obavy i odvahu.

Eva Neuschlová napsala víc, než jen strhující příběh přátelství a lásky ze syrového a drsného období. Vnímavý čtenář dostane transfúzi horoucího citu a mladistvé odvahy k životu. To je, a doufejme, že vždycky bude, věčná konstanta lidských životů bez ohledu na letopočty.

Miroslav Sedláček

OHLASY najdete například ZDE https://branadonebe.cz/ohlasy-2/

a nebo ZDE https://branadonebe.cz/blog/recenze-ctenare/