Jasoň dymnivkový  Jasoň chochlačkový 
Parnassius mnemosyne

Jasoň dymnivkový

Jasoň chochlačkový

Parnassius mnemosyne

Živnými rostlinami jsou různé druhy dymnivek. Žije na světlinách v různých typech řídkých listnatých lesů a lesostepí, od nížinných lužních lesů až po horské bučiny. Jednogenerační, létá od začátku května do začátku července. Je zákonem chráněný, kriticky ohrožený. V 90. letech 20. století vyhynul v Čechách. Silnější populace přežívají v pouze v Litovelském Pomoraví, Pavlovských vrších, na Břeclavsku a Znojemsku. Bezprostředně je ohrožen v Bílých Karpatech, Javorníkách, Hrubém Jeseníku a v Moravském krasu.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/