Aktuální projekty

Kam s odpady ve městě Brně

Od r. 1999 vydáváme pro živnostníky, podniky i širokou veřejnost stručný přehled možností třídění a odevzdávání odpadů, kontakty na sběrná střediska, zpracovatele odpadů, laboratoře atp., též přehled povinností při nakládání s odpady.

Přehled sběrných středisek

Informace pro občany a živnostníky

Objednávka brožury