Modrásek černolemý  Modráčik čiernoobrúbený 
Plebejus argus

Modrásek černolemý

Modráčik čiernoobrúbený

Plebejus argus

Žije po celé Evropě. U nás jej vídáme od května do září, v té době se postupně vylíhnou dvě generace. Najdeme jej ve stepích, na písčinách, ve vřesovištích v teplých oblastech, v činných i opuštěných kamenolomech. Ve večerních hodinách je možné pozorovat velké množství motýlů sedících na bylinách. Není ohrožený, ale z některých oblastí vymizel. Největší populace nacházíme na lidmi narušených stanovištích, například na výsypkách hnědouhelných povrchových dolů (Mostecko, Sokolovsko), na plochách s obnaženou zeminou, ve vojenských prostorech, rozrytých těžkou technikou a na plochách po těžbě rašeliny, tedy všude, kde povrch není úplně pokrytý rostlinstvem.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/