Modrásek lesní  Modráčik lesný 
Cyanniris semiargus

Modrásek lesní

Modráčik lesný

Cyanniris semiargus

Žije převážně v pahorkatinách a výše. Obývá různé typy polopřirozených luk od středně vlhkých po velmi vlhké, lemy rašelinišť, lesní paseky, otevřené okraje lesů i sušší náspy, příkopy a další biotopy liniového charakteru. Jednogenerační druh, létá od konce května, v červnu a červenci. Živnými rostlinami jsou u nás různé druhy jetelů.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/