O nás

O nás a našich službách

Občanské sdružení Soliton.cz bylo založeno v roce 1999 především pro podporu vzdělávání, věd a techniky. Má registrační číslo MV ČR VS/1-1/40430/99-R. Sdružuje odborníky i laiky se společnými zájmy a ideály.


Vědecká ediční rada

Prof. PhDr. Pavel Floss, Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., emeritní vedoucí vědecký pracovník Akademie věd ČR

Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Doc. RNDr. Hubert Kříž, DrSc., emeritní ředitel Geografického ústavu Akademie věd ČR

Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity

Doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc., Fakulta architektury VUT

Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Ústav archeologie a medievalistiky FF Masarykovy univerzity

RNDr. Ivan Balák, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

RNDr. Ladislav Plánka, CSc., Ústav geodézie Fakulty stavební VUT Brno

RNDr. Miroslav Sedláček, Filmový a televizní svaz ČR, Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Ing. Jan Sponar, PhD., Česká inspekce životního prostředí


Nabídka tvorby a služeb

Poradenství a realizace v oborech:

  • Filmová a televizní tvorba
  • Autorské a redakční zpracování publikací
  • Scénáře a organizace speciálních akcí (konference, prezentace, vzdělávací, společenské akce)
  • Marketing a podpora prodeje, vztahy s veřejností, práce s médii, tiskové besedy, vernisáže

Výuka a výcvik tvůrčích profesí v uvedených oborech:

Spolupracují s námi odborníci z profesionálních svazů filmařů, publicistů, marketingových specialistů a designérů, nositelé regionálních a celostátních ocenění, pracovníci Akademie věd ČR a vysokých škol.