O nás

O nás a našich službách

Občanské sdružení Soliton.cz bylo založeno v roce 1999 především pro podporu vzdělávání, věd a techniky. Sdružuje odborníky i laiky se společnými zájmy a ideály.


Vědecká ediční rada

Prof. PhDr. Pavel Floss, Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity

Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Doc. RNDr. Hubert Kříž, DrSc., emeritní ředitel Geografického ústavu Akademie věd ČR

Doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc., Fakulta architektury VUT

Ing. Jan Sponar, PhD., Česká inspekce životního prostředí

RNDr. Ivan Balák, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

RNDr. Ladislav Plánka, CSc., Ústav geodézie Fakulty stavební VUT Brno

RNDr. Miroslav Sedláček, Filmový a televizní svaz ČR, Česká společnost pro vědeckou kinematografii


Zesnulí členové rady

Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Ústav archeologie a medievalistiky FF Masarykovy univerzity

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., emeritní vedoucí vědecký pracovník Akademie věd ČR