Obsah brožury Čisté město

Čisté město 

Příručka živnostníka a drobného podnikatele

aneb

Podnikatelem bez pokut

OBSAH

Odpad, původce odpadu, nakládání s odpady

Povinnosti původce odpadu

Zařazování odpadů podle katalogu

Třídění a oddělené shromažďování

Evidence odpadů a jejich ohlašování

Ohlašovací povinnosti provozovatelů zařízení

Odpadový hospodář

Plán odpadového hospodářství

Komunální odpad

Poplatek občana

Žádost o více popelnic

Pálení odpadu

Povinnosti vlastníka objektu

Stavební odpad

Autovraky

Poplatek za ledničku, televizor apod.

Seznam zákonných předpisů

Adresář sběrných středisek, kontakty, sortiment, otevírací doby