Ohniváček černočárný  Ohniváčik veĺký 
Lycaena dispar

Ohniváček černočárný

Ohniváčik veĺký

Lycaena dispar

Tento druh je vzácný, ohrožený, protože rychle ubylo jeho oblíbených stanovišť - bažinatých mokrých luk, které jsme v minulých desetiletích pilně odvodňovali. Teprve v posledních letech se tento trend zastavil a snažíme se o udržení vody v krajině. Ohniváček je dvougenerační, od dubna do června, do července do začátku září. Housenky se živí šťovíkem, přezimují a na jaře se kuklí. Samci jsou teritoriální. Na proletující samice vyčkávají na osluněné vyšší vegetaci (často trávy cca 0,5 m vysoké), kde sedí s rozevřenými křídly. Na vhodných biotopech se objevují pravidelně mnoho let po sobě. - V Čechách tento druh vyhynul, na Moravě přežívá ostrůvkovitě.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/