Ohniváček černokřídlý  Ohniváčik čiernokrídly 
Lycaena phlaeas

Ohniváček černokřídlý

Ohniváčik čiernokrídly

Lycaena phlaeas

Patří k našim nejhojnějším motýlům. Nejčastěji se s ním setkáme na místech, kde je dostatek jeho živných rostlin a jinak řídká vegetace: pískovny, říční navigace, polní cesty, sešlapávané trávníky a pastviny apod. Každoročně se líhnou dvě až tři generace (duben až září, v teplých oblastech do začátku listopadu). Přezimuje housenka.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/