Okáč bojínkový  Očkáň timotejkový 
Melenargia galathea

Okáč bojínkový

Očkáň timotejkový

Melenargia galathea

Žije na různých typech obhospodařovaných luk, místy v řídkých světlých lesích a křovinách. Živnými rostlinami housenek jsou různé druhy trav, v potravě však musejí být zastoupeny kostřavy, válečka a sveřep přímý, které jsou zdrojem flavonových barviv. Motýli jsou jednogenerační, létají v červenci a srpnu. Larva žije osaměle, přezimuje.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/