Okáč luční  Očkáň lúčny 
Maniola jurtina

Okáč luční

Očkáň lúčny

Maniola jurtina

Žije na loukách všech typů, také v lesích, zahradách, na železničních náspech, ve stepích a lesostepích. Housenky se živí běžnými druhy trav: sveřepem vzpřímeným, kostřavami, válečkou prapořitou, lipnicí luční, psárkou luční aj. Je to jednogenerační druh, motýli létají v červenci a srpnu. Dospělci žijí jen krátce, po 5-12 dnech umírají.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/