Okáč strdivkový  Očkáň medničkový 
Coenonympha arcani

Okáč strdivkový

Očkáň medničkový

Coenonympha arcania

Obývá okraje lesů, lesní lemy s křovinami řídké listnaté lesy, výslunné paseky a křovinaté lesostepi v nížinách a pahorkatinách. Dává přednost menším na sebe navazujícím paloučkům obklopeným keři před otevřenou krajinou se solitérními keři. Živnými rostlinami jsou válečka prapořitá a medyněk vlnatý. Létá od května do začátku srpna (jedna generace). Velmi časté jsou souboje samců o teritoria. Napadají i jedince jiných druhů motýlů. Motýli se živí nektarem rostlin, nebo sají na vlhké půdě, zejména v ranních hodinách. Na některých místech chráněných před větrem, byla pozorována ohromná množství jedinců na malých plochách. Motýli tráví noci na vzrostlejších stromech.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/