Ostruháček ostružinový  Ostrôžkár černicový 
Callophrys rubi

Ostruháček ostružinový

Ostrôžkár černicový

Callophrys rubi

Žije po celé Evropě. U nás se s ním můžeme setkat od dubna do června. Žije v lesostepích, na křovinatých stanovištích, na pasekách, v řídkých hájích a lesních lemech. Samečkové si hájí svoje území na keřích či nízkých větvích stromů, tam vyčkávají na samičky a soupeří s jinými samečky.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/