Otakárek ovocný  Vidlochvost ovocný 
Iphiclides podalirius

Otakárek ovocný

Vidlochvost ovocný

Iphiclides podalirius

Žije v jižní a střední Evropě. U nás ho můžeme vidět od dubna do září. Je dvougenerační, vzácně byla pozorována i třetí generace. Vyhledává především místa s křovinatou vegetací. případně zanedbané sady Je to druh ohrožený intenzívním sadařstvím, zapojováním porostů, zarůstáním křovinatých strání a lesostepí. Živnými rostlinami jsou hloh a nejrůznější druhy slivoní (Prunus). Motýli sají nektar z květů, stromů a keřů, též sají na vlhké půdě.  - V  Čechách téměř vyhynul, přežívá pouze v nejteplejších oblastech, zvláště v Českém krasu, Českém středohoří a v kaňonu Vltavy. Na Moravě dosud běžný na jihu (zhruba k Brnu) a na jihovýchodě. Je chráněný zákonem.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/