Perleťovec stříbropásek  Perlovec striebristopásy 
Argynnis paphia

Perleťovec stříbropásek

Perlovec striebristopásy

Argynnis paphia

Osídluje lesní louky, okolí lesních cest zejména v blízkosti potoků, mýtiny a květnaté stráně v blízkosti potoků. S oblibou sedají také na pcháče, bodláky a dobromysl. Na vlhkých lesních cestách, nebo na rozkvetlých porostech sadce konopáče lze často pozorovat desítky dospělců. Housenky žijí na violkách a na maliníku.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/