Pestrokřídlec podražcový  Pestroň vlkovcový 
Zerynthia polyxena

Pestrokřídlec podražcový

Pestroň vlkovcový

Zerynthia polyxena

Velmi teplomilný druh, nejsevernější výskyt je na jižní Moravě. Lákají ho zaplevelené bylinné lemy podél vodních toků a nádrží, lemy křovin a listnatých lesů, lesní paseky, vegetace okrajů cest, železniční náspy, extenzivní vinice apod. Nejdůležitějšími stanovišti se v současnosti zdají být náspy železničních tratí, říční navigace a okraje silnic. Živnou rostlinou je u nás pouze podražec křovištní, proto je tento druh u nás vzácný. Populace bývají soustředěny na plochy o několika málo čtverečních metrech, na nichž rostou porosty podražce. Jednogenerační, létá od dubna do začátku června.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/