Pro školu i za školu

P Ř I J Í M A Č K Y   B E Z B O L E S T N Ě

Individuální výuka předmětů

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

ANGLIČTINA - www.pipit.cz

ZÁKLADY TECHNIKY

ENVIRONMENTÁLNÍ OBORY


pro žáky 2. stupně ZŠ, G, SŠ, 1. ročníku VŠ

Zkušení učitelé s mnohaletou praxí

50% sleva pro sociálně slabé rodiny

Informace na soliton@soliton.cz