Pro školu i za školou

P Ř I J Í M A Č K Y   B E Z B O L E S T N Ě

Individuální výuka předmětů

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

FYZIKA

ZÁKLADY TECHNIKY A ŘEMESEL

ENVIROMENTÁLNÍ OBORY


pro žáky ZŠ, G, SŠ v Brně-střed

Zkušení učitelé s mnohaletou praxí

50% sleva pro sociálně slabé rodiny

Informace na soliton@soliton.cz