Publikace

Radan Květ

Atlas starých stezek a cest na území ČR

Ještě před cca dvaceti lety se průběhem starých stezek téměř nikdo nezabýval. Pouze archeolog J. Dobiáš v roce 1964 poukázal na nejspolehlivější ukazetele tras stezek, totiž hydrografickou a orografickou síť. Faktické podrobné i přehledné kartografické znázornění však donedávna chybělo. Nyní je k dispozici soubor plánů se zakreslenými všemi dálkovými stezkami, výběrem regionálních tras a ukázkou několika lokálních stezek ze všech částí ČR. Ilustracemi jsou fotografie významných lokalit z komunikačních tras. Měřítko 1:100.000 poskytuje u nás poprvé možnost započít s podrobnějším sledováním dávných komunikací (resp. spíše je doprovázejících jevů a artefaktů) v terénu. Nepochybně uspokojí již probuzený zájem laických turistů o stezky našich předků.

Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., v doslovu mj. píše: "Atlas by měl být zároveň pomůckou regionálním znalcům krajiny při sledování a dokumentaci stezek a cest, inspirací pro kronikáře, vlastivědné pracovníky a konečně i profesionální archeology, etnografy, jazykovědce či soudobé tvůrce krajinných úprav a velkých staveb.

V prvé části autor probírá v pěti kapitolách základní fakta o starých cestách. Nejvíce pozornosti věnuje přirozeně dálkovým trasám, jejich charakteristice a popisu, doplněnému řadou originálních fotografií, plánků a map. V rámci identifikace průběhu cest věnuje pozornost terénní predispozici, využívá v plné míře staré mapy, nejrůznější záznamy, jazykovědné, resp. názvoslovné ukazatele i dosavadní poznatky a studie jiných badatelů (srov. připojený obsáhlý seznam použité literatury). Druhá část Atlasu je popisná; je v ní podrobně popsáno a dokumentováno celkem 35 dálkových cest (nejen ty nejznámější, jako Jantarová, Pasovská, Řezenská, Trstenická či Žitavská), 11 cest regionálních a připojeny jsou čtyři ukázky cest lokálních - vše opět ilustrováno obrázky, plánky a mapkami.

Lze si jen přát, aby si Atlas starých stezek a cest našel cestu k vědeckým pracovníkům, vlastivědným badatelům i široké veřejnosti a aby se jim stal užitečnou pomůckou a inspirací v jejich práci. Aby byl přijat s pozorností úměrnou péči, s níž byl připraven."

Miroslav Sedláček, editor

* * * * *

Rozměr: 250 x 300 mm, 232 tiskových stran.

Cca 150 podrobných barevných map jednotlivých stezek.

Vyjímatelná mapa sítě stezek na území ČR rozměru A3.

ISBN 978-80-87621-08-0

Ukázky lze prohlédnout na https://soliton.rajce.idnes.cz/Stezky_2/

Prodejní cena výtisku: 950 Kč + ochranné pouzdro, poštovné, pojistné = koncová cena 1100 Kč.

Objednávky: soliton@soliton.cz. Uveďte počet výtisků, jméno, adresu vč. PSČ. Dodáme do tří dnů.