Uzavřené projekty

Slovník Školy vidění

Malíř Radoslav Kutra, původně působící na Univerzitě Palackého, vede poslední čtvrtstoletí mezinárodně proslulý Kunstseminar v Luzernu; v 90. letech vedl také kursy u nás. Ve zmíněné knize se autor projevuje jako myslitel nebývalé razance, který pronikavou analýzou dospívá při porovnávání vývoje křesťanství a výtvarného umění k velmi odvážným závěrům.

brož. 180 stran, formát 11 x 17,5 cm, cena 160 Kč

Více o knize Slovník Školy vidění

Objednávka knihy Slovník Školy vidění