Soumračník máčkový  Súmračník kotúčový 
Erynnis tages

Soumračník máčkový

Súmračník kotúčový

Erynnis tages

Dosud velmi rozšířený po celém území státu, především díky schopnosti přežívat na relativně malých lokalitách a v člověkem ovlivněných biotopech (výsypky, lomy, okraje skládek odpadu, střelnice, tovární dvory, říční navigace apod). Létá od dubna do srpna (ve dvou generacích) hlavně na suchých polních cestách, na pasekách, na lesních cestách i úhorech. Housenky se živí na máčce, čičorce, vojtěšce nebo štírovníku. Na jižní Moravě byla zaznamenaná i částečná třetí generace. Dospělci žijí obvykle jen asi tři dny, maximálně deset dnů.

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/