Spolupráce

Stipendia a diplomové práce

Od roku 2001 poskytlo sdružení SOLITON každoročně jedno stipendium určené vybranému studentovi (studentce) vysoké školy resp. vyšší odborné školy. Dosud byla poskytnuta studentům Vyšší odborné školy informatické a knihovnícké a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2005 se možnost otevírá také pro studenty středních škol počínaje druhým ročníkem studia. Prostředky pro tento účel získává sdružení poskytováním odborných služeb.

Kritéria k udělení stipendia:
- ekonomická nouze

- sociální nouze
- pracovitost, píle, dobré mravy
- kvalitní studijní výsledky
- věk nad 16 let

Uchazeči mohou žádat přímo nebo je k udělení stipendia mohou navrhnout učitelé resp. ředitelé jejich škol, vedoucí jejich mimoškolní činnosti nebo sociální pracovníci. Zájemci se mohou hlásit průběžně, hodnocení žádosti trvá 1-2 měsíce. Zájemci o stipendium, praxi či stáž by se měli hlásit alespoň tři týdny předem.

Žádost o stipendium

Sdružení Soliton každoročně vypisuje témata diplomových, magisterských, absolventských a ročníkových prací z nichž některé jsou dotovány hmotnou podporou. V roce 2003 získala dotaci práce studentky VOŠ informatiky a knihovnictví.