Uzavřené projekty

Veřejné osvětlení - modernizace a úspory nákladů

Druhé vydání knížky Zdeňka Hasoně, aktualizované o spojitosti s evropskými normami, které u nás vstupují v platnost v r. 2005 a také o zkušenosti od 1. vydání v r. 2001. Vyšlo v září 2005. Knížka je určená především voleným pracovníkům veřejné správy, jejichž obec se chystá k rekonstrukci veřejného osvětlení - pomůcka pro organizaci výběrové řízení, seznámení se základními pojmy, s klíčovými body, podle nichž lze posoudit kvalitu projektu a dodavatele. Autor je nositelem ocenění Energetický projekt roku 2004 a Energetický projekt roku 2006.

Více o knize Veřejné osvětlení

Objednávka knihy Veřejné osvětlení