SOLITON - team, z. s. 

Spolek vznikl roku 2014, neformálně však působí již od 80. let. Vykonává a podporuje vybrané aktivity z oblasti vzdělávání, vědy, školství a kultury, dále též výzkum a vývoj, přednášky, besedy, semináře, studijní cesty, pobyty, stáže, praxe, práci s dětmi, mládeží i seniory. Podporuje své členy, případně jiné vybrané osoby, v obtížných sociálních či zdravotních situacích. Působí na úrovní lokální, regionální i celostátní.

Atlas starých stezek a cest

na území České Republiky

Po desetiletích systematického bádání, po řadě článků, esejů, vystoupení na konferencích a seminářích vydal Radan Květ v r. 2003 knihu "Duše krajiny", v níž vymezil nový obor, studium komunikací od pravěku po počátky novověku. Publikace vzápětí vzbudila široký ohlas. O deset let později autor završil základ nového interdisciplinárního oboru vydáním jedinečného atlasu.

Naše projekty podporují