Publikace

Radan Květ

Atlas starých stezek a cest na území České republiky

229 stran

Redakce: RNDr. Miroslav Sedláček.
Vydal SOLITON-team, Brno, 2023. ISBN 978-80-87621-19-06 Rozměr: 250 x 300 mm, 232 tiskových stran, stovky map a barevných fotografií, vložená samostatná mapa ČR s trasami, více o knize - klikněte na MÁM ZÁJEM.

Peter Mackovčin, Miroslav Sedláček

Edice Chráněná území ČR (vyprodáno)

Encyklopedická ediční řada, 14 svazků, zpracováno pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR

Oceněno v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2004.

Ústecko, 350 stran, 1999, Zlínsko, 374 stran, 2002, Liberecko, 331 stran, 2002, Pardubicko, 316 stran, 2002, Královéhradecko, 409 stran, 2002, Olomoucko, 454 stran, 2003, Jihlavsko, 528 stran, 2002, Českobudějovicko, 807 stran, 2003, Brněnsko, 932 stran, 2007, Ostravsko, 456 stran, 2004, Plzeňsko a Karlovarsko, 588 stran, 2004, Střední Čechy, 902 stran, 2005, Praha, 304 stran, 2005, Jeskyně ČR, 608 stran, 2009

Obrazovo-zvukový atlas ptáků jižní Moravy
Petr Sladký, Miroslav Sedláček, Jiří Bohdal, Karel Hudec
CD, 3. vydání 2017.

Interaktivní kombinace fotografií, hlasů a popisů 120 ptačích druhů jižní Moravy umožní naučit se v přírodě rozeznávat jejich zpěv a najít je v jejich obvyklém životním prostředí.

Používá již více než 2000 škol a jednotlivců všech věkových skupin.

Edice Comenius (všechny svazky vyprodány)

Jan Amos Komenský, přel. Josef Heindrich, ed. Miroslav Sedláček

Všenáprava (Panorthosie), 308 stran, 2008, Jan Amos Komenský, ed. Miroslav Sedláček

Obecná porada o nápravě věcí lidských (výbor z díla), 309 stran, 2007, Pavel Floss

Poselství J. A. Komenského současné Evropě, 165 stran, 2005

Mendel, Vavilov a Brno
Petr Salaš, Ladislav Rygl, Miroslav Sedláček, Jan Lužný
24 stran, 2014

Publikace k videopořadu, česky, anglicky.

Cena Slovenského rozhlasu a televize 2014


Dotazník k edici Comenius  

Řekové na Moravě v 19. století
Mgr. Aristid Franc, Marek Chlup
30 stran, 2016

Mgr. Aristid Franc, člen předsednictva Řecko-české obchodní komory, aristidfranc@hotmail.com

Kniha je dostupná u Evy Lioliu, Řecká obec, Starobrněnská 20, 602 00 Brno, hellenika@email.cz

Slovník školy vidění
Radoslav Kutra
2005, publikace dostupná na: atelier@atelier-doris.cz

Střídavě oblačno
Mirec Brod (poezie), Vladimír Blažek (obrazy), 2014 (vyprodáno)

Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu
Jaromír Kolejka a kol., 342 stran, 2011, distribuce Ústav Geoniky A. V. ČR, www.geonika.cz

Šlapanice 1990-2010: historie města a jeho obyvatel
Josef Kopecký, Miroslav Sedláček
263 stran, 2010 (vyprodáno)

Zásobování obyvatel pitnou vodou a zdroje pitné vody v Jihomoravském kraji

Pro Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. 26 stran, 2010

Miloslav Sonny Halas - promovaný člověk
Ivo Dostál
115 stran, součástí knihy je též CD a DVD, 2009 (vyprodáno)