O nás

Spolek vznikl roku 2014, neformálně však působí již od 80. let. Vykonává a podporuje vybrané aktivity z oblasti vzdělávání, vědy, školství a kultury, dále též výzkum a vývoj, přednášky, besedy, semináře, studijní cesty, pobyty, stáže, praxe, práci s dětmi, mládeží i seniory. Podporuje své členy, případně jiné vybrané osoby, v obtížných sociálních či zdravotních situacích. Působí na úrovní lokální, regionální i celostátní.


Vědecká ediční rada

Prof. PhDr. Pavel Floss, Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity

Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Ing. Jan Sponar, PhD., Česká inspekce životního prostředí

RNDr. Ivan Balák, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

RNDr. Miroslav Sedláček, SOLITON-team, (Jednota českých matematiků a fyziků, Česká astronomická společnost, Filmový a televizní svaz ČR)Linda Alice Lankašová - technická redaktorka, administrace webu