O nás

Spolek vznikl roku 2014, neformálně však působí již od 80. let. Vykonává a podporuje vybrané aktivity z oblasti vzdělávání, vědy, školství a kultury, dále též výzkum a vývoj, přednášky, besedy, semináře, studijní cesty, pobyty, stáže, praxe, práci s dětmi, mládeží i seniory. Podporuje své členy, případně jiné vybrané osoby, v obtížných sociálních či zdravotních situacích. Působí na úrovní lokální, regionální i celostátní.

RNDr. Miroslav Sedláček

šéfredaktor a lektor matematiky       

Dominik Tyl, MBA

prokurista, web admin    

Poradci

Prof. PhDr. Pavel Floss

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

a Univerzita Hradec Králové

Prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity

Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. ( 2022)

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Redakce

Darja Klementová,

redaktorka a lektorka matematiky

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Linda Alice Lankašová

redaktorka

Grafici

Jiří Kaláček, Bára Melis, Dominik Tyl