Technický popis výstavy Barevný svět motýlů

Makrofotografie s popisky, celkem 17 ultralehkých panelů 50 x 70 cm. Při nedostatku místa je možné instalovat libovolně menší počet případně rozvrhnout instalaci na etapy.

Hmotnost včetně ochranného pouzdra cca 6 kg, doprava osobním autem nebo poštou. Dopravu zajišťuje nebo hradí uživatel (poštovné cca 300 Kč). Pohodlný přenos v tašce přes rameno.

Obvyklá doba využití v jedné lokalitě je 2-4 týdny.

Lze domluvit besedu či přednášku s projekcí a spoustou překvapivých informací ze života našich motýlů.

Obvyklá cena zapůjčení výstavy na jeden měsíc (včetně 1-2 besed pro školy i veřejnost) je 6000 Kč.

Informace a objednávky: RNDr. Miroslav SEDLÁČEK, tel.: 603 548 233, e-mail: soliton@soliton.cz

Autoři:

Barevný svět motýlů

Přehled užitečných zdrojů

Zdroje informací

* https://www.lepidoptera.cz/ - Mapování a ochrana motýlů ČR

* Koláčkova galerie motýlů: https://www.motyli.kolas.cz/

* Landman, W.: Encyklopedie motýlů, REBO, 1999

* Zahradník, J. - Severa, F.: Naši motýli, Albatros, 2009,

* Novák, I. - Severa, F.: Motýli; Aventinum, Praha, 2002

* Beneš, J. a kol.: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II; SOM, Praha, 2002

* Macek, J. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli; Academia, Praha, 2015

* Martinovy fotografie motýlů: https://www.213.cz/

* Výborné fotografie jsou také na https://www.naturfoto.cz/Určeno MŠ, ZŠ, SŠ, knihovnám, muzeím, kulturním a vzdělávacím centrům, klubům seniorů, veřejné správě apod.

© Leoš Řičánek, Miroslav Sedláček, Dana Starková / Majitel: PIPIT, z. s. /Provozovatel: SOLITON-team, z. s.,Orlí 481/5, 602 00 Brno, IČ 2290 7726,

Ukázky: https://www.soliton.cz/putovni-vystavy/

Kurátor: RNDr. Miroslav Sedláček, GSM: +420 603 548 233, soliton@soliton.cz

HARMONOGRAM VÝSTAVY V ROCE 2024

LEDEN - 

ÚNOR - 

BŘEZEN -

ČERVEN -

ČERVENEC -

SRPEN -

ZÁŘÍ -

ŘÍJEN -

LISTOPAD -

PROSINEC -