Technický popis výstavy Chráněná příroda města Brna

Třicet ultralehkých panelů 50 x 70 cm, závěsy na silonovém vlasci. Při nedostatku místa je možné instalovat libovolně menší počet, případně rozvrhnout instalaci na etapy.

Hmotnost včetně ochranného pouzdra cca 10 kg, doprava osobním autem nebo poštou. Dopravu zajistí resp. hradí uživatel. Obvyklá doba využití v jedné škole je 2-4 týdny. Obvyklá cena zapůjčení výstavy na jeden měsíc (včetně 1-2 besed pro školy i veřejnost) je 6000 Kč. Lze se dohodnout i na nižší ceně, barterové spolupráci apod.

Výstava vychází z podkladů shromážděných při vydávání encyklopedické edice Chráněná území ČR, vytvořil ji vedoucí redaktor edice RNDr. Miroslav Sedláček s grafikem Jiřím Nevěřilem.

Lze domluvit naučný pořad či besedu s autorem, případně s projekcí atraktivních videopořadů - termín navrhujte alespoň tři týdny předem.

Kurátor výstav RNDr. Miroslav SEDLÁČEK, tel.: 603 548 233, e-mail: soliton@soliton.cz