Technický popis ozvučené interaktivní výstavy Ptáci a krajina

Putovní provoz končí, výstava bude přenechána vybrané škole, resp. jiné vzdělávací instituci v Jihomoravském kraji. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu soliton@soliton.cz.

Popularizační a výuková pomůcka, první svého druhu ve střední Evropě. Seznámí s více než 40 druhy ptáků jak obrazem, tak zvukem.

Stavebnice z hliníkových trubek, dvě oboustranně potištěné plachty v rámech v délce 250 cm a výšce 225 cm. Systém složí/rozloží 2-4 starší žáci během cca 20-30 min. Převoz: dodávkou nebo velkým osobním autem.

Uživatel výstavy k ní dostane tématicky související videodokument, e-learning a soubor metodických listů "Ptáci, lidé a krajina".

Současně (nezávisle na výstavě) můžete získat jednoduchý interaktivní výukový program Obrazovo-zvukový atlas ptáků jižní Moravy, rovněž první svého druhu ve střední Evropě (viz náš e-shop).

Pracuje v operačních systémech Windows, Linux, Mac OS X. Cena hromadné školní licence: 500 Kč. (Pokud už program máte, uvítáme jeho alespoň stručné hodnocení od pedagogů, kteří jej užívají.)

Autory pomůcek jsou přední odborníci v čele s doc. RNDr. Karlem Hudcem, DrSc., nositelem Ceny předsedy Akademie věd ČR za popularizaci vědy v r. 2013 a mnoha dalších ocenění.Lze domluvit naučný pořad či besedu s některým z autorů atlasu a výstavy, případně s projekcí atraktivních videopořadů - termín navrhujte alespoň tři týdny předem.

Kurátor výstav RNDr. Miroslav SEDLÁČEK, tel.: 603 548 233, e-mail: soliton@soliton.cz