Technický popis výstavy Ptáci v životní velikosti


Celkem 18 ultralehkých panelů 50 x 70 cm, závěsy na silonovém vlasci. Při nedostatku místa je možné instalovat libovolně menší počet případně rozvrhnout instalaci na etapy.

Obvyklá doba využití v jedné škole je 2-4 týdny. Obvyklá cena zapůjčení výstavy na jeden měsíc (včetně 1-2 besed pro školy i veřejnost) je 6000 Kč. Uživatel výstavy k ní dostane zdarma tematický související videodokument, e-learning, soubor metodických listů "Ptáci, lidé a krajina". Lze se dohodnout i na nižší ceně, barterové spolupráci apod.

Autory pomůcek jsou přední odborníci v čele s doc. RNDr. Karlem Hudcem, DrSc., nositelem Ceny předsedy Akademie věd ČR za popularizaci vědy v r. 2013 a mnoha dalších ocenění.

Lze domluvit naučný pořad či besedu s některým z autorů atlasu a výstavy, případně s projekcí atraktivních videopořadů - termín navrhujte alespoň tři týdny předem.

Kurátor výstav RNDr. Miroslav SEDLÁČEK, tel.: 603 548 233, e-mail: soliton@soliton.cz

Výstava je věnována památce doc. RNDr. Karla Hudce, DrSc. (18. 11. 1927 - 10. 11. 2017),

výtečného odborníka a pedagoga, laskavého mentora a spolehlivého kamaráda.